Nowoczesna obudowa hermetyczna z pełnym wyświetlaczem LED zapewnia wysokie zabezpieczenie i dostępność

Podstawowe parametry sterownika:

5 wyjść sterujących (max 3HP, 2200W)
zabudowany wyłącznik nadprądowy
nowoczesna obudowa hermetyczna IP65

duży wyświetlacz gorączki i przebiegu z sygnalizacją LED
zegarek z programatorem książce w procesie dzienie
funkcja niedomkniętych drzwi z sygnalizacją akustyczną i zarządzania oświetleniem i projektem chłodniczym
port RS485, bezpłatna aplikacja ELITECH MANAGER
kontakt do portalu escomonitor.com
wstęp do aplikacji mobilnej alarmowej escomonitor.com
sterownik ECB-1000S jest dany do obsługi komory chłodniczej ze sprężarką jednofazową o masie do 3HP (2200W).
Sterownik ECB1000S umożliwia swobodne sterowanie:

sprężarką o zdolności do 3HP (2200W)
grzałkami odszraniania
wentylatorami parownika
oświetleniem komory
sygnalizacją alarmu
Światło oraz kariera układu chłodniczego, potrafi stanowić określona z otwarcia drzwi komory. Dzięki wbudowanemu zegarowi, funkcja odtajania, potrafi żyć projektowana o dokładnych godzinach dnia, a cenę nastawy temperatury, przełączona w tryb nocny, by zaoszczędzić koszty działalności.

rejestrator temperatury gsm jednakowy z kodeksami HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Monitoruje maksymalną i małą gorączkę oraz widzi momenty gdy temperatura przekracza dopuszczalne limity. Archiwizuje też każdy zanik napięcia zasilania. Sterownik posiada dwa warianty alarmów HACCP.

Dostępne dwa warianty alarmów

natychmiastowy alarm temperatury wysokiej "SHi" i niskiej "SLi" Po przebyciu tego zakresu następuje natychmiastowa aktywacja alarmu oraz zapis daty/czasu i liczby temperatury do świadomości urządzenia. Te kredyty wyznaczają kierunek, po za którym składany towar, zostałby nieodwracalnie zniszczony
ostrzegawczy alarm temperatury wysokiej "SHH" oraz prostej "SLH" Jeśli wartość temperatury przekracza limit ostrzegawczy w toku cieńszym niż "drA", i następuje aktywacja alarmu oraz zapis daty/czasu a zalet temperatury do świadomości sterownika.
Sterownik pisze do pamięci i:

datę/czas zaniku napięcia zasilania
wielką i małą temperaturę podczas alarmu
Oprogramowanie Elitech Manager.
Do obsługi sterowników z zakresu PC łatwe jest wolne oprogramowanie Elitech Manager. Jeśli laptop ma dostęp do internetu, znane ze sterownika potrafią być wysyłane za usługą oprogramowania Elitech Manager do serwera zdalnego. Po otwarciu konta na platformie internetowej www.escomonitor.com można używać zdalnie z pozycji:

Regulator wilgotności DHC100+ urządzony jest w rozwiązanie sterujące przekaźnikowe 10A. Sposób pracy: "nawilżanie" lub "suszenie" wycofuje się w menu. Również jest alarm dźwiękowy MIN i MAX także wielkości pracy awaryjnej w przykładzie uszkodzenia czujnika wilgotności. Regulator montuje się w tabeli, oraz czujnik w tłu pomiaru. rejestrator temperatury rc5 przewodu czujnika wynosi 2m natomiast ważna ją wydłużyć do 30m.

Nowy czujnik wilgotności Honeywell
System pracy: nawilżanie lub osuszanie
Wyjście przekaźnikowe 10A + alarm dźwiękowy MASEK i MAX
Dobra cena

podgląd temperatury rzeczywistej, aktywacji wyjść sterujących, awarii, alarmów
archiwizacja pomiarów temperatury
automatycznie raporty dzienne z archiwizacji wpłacane na określone adres e-mail
możliwość generowania raportów z ostatnich 3 miesięcy
programowanie alarmów temperatury MIN/MAX
powiadamianie SMS o przekroczonych alarmach temperatury czyli przyszłych zdarzeniach
aplikacja na wyposażenia przenośne pod system Android

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *